Skip to main content

PRIAM s.r.o. je společností, která se specializuje se na obrábění, drátování, ohýbání, svařování kovových a nekovových materiálu a na obrábění a ohýbání plastů.
Vedení společnosti v rámci zvyšování kvality nabízených služeb vyhlásilo:

Integrovanou politiku kvality, bezpečnosti práce a ochrany zdraví

s cílem stanovit strategii dalšího rozvoje

 • Odběratel je hlavním hodnotitelem kvality našich činností, zavedením integrovaného systému mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou kvalitu, s minimálními dopady na životní prostředí a dostatečnou bezpečností a ochranou zdraví našich zaměstnanců při práci.
 • Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy nejen z oblasti životního prostředí, ale také bezpečnosti a ochrany zdraví při práce.
 • Zabezpečování vysoké kvality naší práce nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Minimalizace negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí je pro nás samozřejmostí, stejně jako prevence vzniku úrazů a poškození zdraví.
 • Kvalita naší práce spoluvytváří dobré jméno společnosti, a je nutnou podmínkou pro prosperitu naší společnosti.
 • Neustále zlepšujeme řízení, výkonnost společnosti, zlepšování systému, s cílem vytvořit prostředí takové společnosti, která prohlubuje povědomí svých zaměstnanců jak o životním prostředí, tak o dodržování zásad v oblasti bezpečnosti práce. Hlavními aspekty je prevence proti nehodám, nemocem z povolání, nebezpečí poškození zdraví plynoucí z pracovní činnosti, škodám na životním prostředí a hmotným škodám.
 • Aktivní přístup v oblasti kvality poskytovaných služeb, životního prostředí a bezpečnosti práce vyžadovat také od svých smluvních partnerů, a v rámci těchto oblastí komunikovat se zainteresovanými stranami.
 • Integrovaná politika naší společnosti je pravidelně přezkoumávána, především z hlediska zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu ke společnosti.

Našim cílem je provádět bezchybnou práci pro naše klienty.

Politika kvality

s cílem stanovit strategii dalšího rozvoje

 • Odběratel je hlavním hodnotitelem kvality našich činností. Zavedením systému managementu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou kvalitu, s minimálními dopady na životní prostředí a dostatečnou bezpečností a ochranou zdraví našich zaměstnanců při práci.
 • Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy nejen z oblasti životního prostředí, ale také bezpečnosti a ochrany zdraví při práce.
 • Zabezpečování vysoké kvality naší práce nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Minimalizace negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí je pro nás samozřejmostí, stejně jako prevence vzniku úrazů a poškození zdraví.
 • Kvalita naší práce spoluvytváří dobré jméno společnosti, a je nutnou podmínkou pro prosperitu naší společnosti.
 • Neustále zlepšujeme řízení, výkonnost společnosti, zlepšování systému, s cílem vytvořit prostředí takové společnosti, která prohlubuje povědomí svých zaměstnanců jak o životním prostředí, tak o dodržování zásad v oblasti bezpečnosti práce. Hlavními aspekty je prevence proti nehodám, nemocem z povolání, nebezpečí poškození zdraví plynoucí z pracovní činnosti, škodám na životním prostředí a hmotným škodám.
 • Aktivní přístup v oblasti kvality poskytovaných služeb vyžadujeme také od svých smluvních partnerů, a komunikujeme se zainteresovanými stranami.
 • Politika kvality naší společnosti je pravidelně přezkoumávána, především z hlediska zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu ke společnosti, k zákazníkovi.

Našim cílem je provádět bezchybnou práci pro naše klienty.

Nabízíme

Hledáte rychlé a kvalitní zpracování kovů a plastů?

Pošlete nám poptávku – jistě se domluvíme.